ACT på företag

KBT & ACTACCEPTANCE AND COMMITMENT TRAINING ACT


MINSKA SJUKSKRIVNINGSTALEN OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN GENOM UTBILDNING MED OSS


Genom företagsanpassad ACT-utbildning hjälper vi organisationer att skapa mer långsiktigt och hållbart arbetsliv. Utbildningen bygger på forskning och evidensbaserade metoder kring stress och välmående. Ni får med er konkreta verktyg för att medarbetarna ska kunna skapa en bättre balans som samaverkar med organisationens mål och visioner. Programmet är utvecklat av Fredrik Livheim och följer ett program för att stärka psykisk hälsa.


FÖR VEM

ACT passar människor som exempelvis lider av stress, har svårt att göra rätt prioriteringar, att få livspusslet att gå ihop eller behöver skapa bättre balans i livet. Inga förkunskaper krävs. 


KURSUPPLÄGG

ACT på arbetsplatsen är en kurs som genomförs i grupp vid ett överenskommet antal tillfällen, totalt 12 timmar. Utbildningen blandar teori och upplevelsebaserade moment för att effektivt lära ut nya alternativa sätt att hantera det som är svårt i livet. Detaljerna skräddarsyr vi tillsammans för att ni ska få ut mesta möjliga av kursen!


INVESTERING

Kontakta oss redan idag för offert.


Artikel om ACT

https://www.psykologforbundet.se/globalassets/psykologtidningen/aktuellt-pdf/intervju-steven-hayes.pdf


Hör av er så kan vi börja planera genomförandet redan nu tillsammans med er!Länk till min samarbetspartner är

 

www.inact.nu/


PROGRAMMET VERKAR FÖR

 • Lägre sjukskrivningstal
 • Arbetsglädje
 • Minskad stress, ångest och nedstämdhet
 • Högre produktivitet
 • Ökat arbetsengagemang
 • Bättre fokus - på rätt saker
 • Effektivare samarbeten


UTBILDNINGEN BIDRAR TILL

 • Inre motivation och drivkraft
 • Naturligt engagemang
 • Ökad psykisk hälsa
 • Mer hållbara medarbetare


VILKET VI UPPNÅR MED KUNSKAP OCH TRÄNING INOM

 • Mental hälsa och psykologisk flexibilitet
 • Återhämtningsmetoder
 • Hur man tar kontroll över tankar och impulser 
 • Medvetna val och beslut
 • Uthållighet - GRIT
 • Att styra sin uppmärksamhet

COACHANDE KBT-SAMTAL 

OCH WALK AND TALK


MINSKA SJUKSKRIVNINGSTALEN OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN GENOM SAMTAL MED OSS


Vi kommer ut till företaget och träffar medarbetare för individuella coachande KBT-samtal där vi ser till, varje enskild individs situation och behov.

 • Vi kartlägger och samtalar om olika hinder och tankespärrar som hindrar närvaro, engagemang och välmående
 • Vi hittar mönster och metoder som kan förbättra kommunikation och samarbeten
 • Vi övar de nya metoderna och sätten att hantera svårigheter och problemKontakta oss gärna för ett kostnadsfritt besök på din arbetsplats där vi kan berätta mer om hur vi kan stötta er till en friskare organisation.