Samtalsterapi, KBT & ACT


KBT-ACT SAMTALSTERAPI


VAD KOSTAR DET?

55 minuter samtalsterapi 750 kr

85 minuter samtalsterapi 980 kr

ACT kurs i grupp, 2100 kr 


PENGARNA TILLBAKA OM DU INTE ÄR NÖJD EFTER FÖRSTA SAMTALET!HUR BÖRJAR VI?

Mejla eller ring mig för bokning av ett första förutsättningslöst möte. När du mejlar, skriv gärna några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med.


Under det första mötet får vi tillfälle att träffas och prata om hur ett samarbete skulle kunna gå till. Vi pratar igenom dina behov och vad du vill få ut av att gå i terapi. Om du väljer att fortsätta gör vi tillsammans upp en plan för hur vi går vidare.HUR GÅR TERAPIN TILL?

Samtalsterapi är en upptäcktsresa i oss själva som ger oss nya perspektiv och infallsvinklar. Vi får redskapen för att fatta mer medvetna val och insikt i hur vi kan skapa mer av det liv vi längtar efter. Tillsammans ringar vi in områden som du upplever som problematiska och som du skulle vilja hantera på ett annorlunda sätt. Utifrån det undersöker vi tillsammans hur du hanterar, tänker och känner i dessa situationer för att på så sätt hitta nya strategier och möjliggöra hjälpsamma förändringar.


Mot slutet av behandlingen gör vi tillsammans en plan för att du ska kunna bibehålla de framsteg som gjorts i terapin, och kunna jobba vidare på egen hand.


VAD KÄNNETECKNAR TRYGG TERAPI?

Jag arbetar under tystnadsplikt med respekt för kundens integritet. 


För att kvalitetssäkra mina tjänster till dig som kund är jag medlem i sfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier), Contarterapeuterna, Illivera Connect, YinTT.


I mitt arbete som samtalsterapeut har jag kontinuerlig handledning av en legitimerad psykoterapeut. I handledningen får jag redskap och kunskaper för att utveckla mina färdigheter och min kompetens att hjälpa mina klienter till en meningsfull och hjälpsam terapi.


HUR MÅNGA GÅNGER TRÄFFAS VI?

Jag erbjuder både kortare terapi för avgränsade problem liksom längre terapi för mer omfattande utveckling. Beroende på dina behov och mål kan samtalsterapin vara från ca 10-15 gånger upp till några år.


Vanligtvis träffas vi en gång i veckan, men ibland passar det t ex bättre med något längre sessioner varannan vecka.


BOKA TERAPI

För att boka skickar du ett mejl, sms:ar eller ringer! Skriv gärna några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med. Betalning sker via swish när vi ses!


AVBOKNING

Vid förhinder är det viktigt att du meddelar avbokning eller ombokning av tid så snart som möjligt. Avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.
VAD ÄR KBT?

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp som inrymmer en mängd olika metoder och modeller.

KBT har sin grund i forskning inom kognitiv psykologi, beendepsykologi & inlärningspsykologi & rekommenderas av Socialstyrelsen vid ett flertal områden som t ex. ångest, sviktande självkänsla, depression, nedstämdhet, psykisk och fysisk smärta, sömnsvårigheter, ätstörningar, stress, oro, prestationsångest, panikångest, tvång, fobier, social fobi, relationsproblem, medberoende, destruktiva livsmönster, livskriser, sorgbearbetning mm.


I KBT riktar man in sig på att förbättra nuet där även tidigare livshändelser kan användas för att förstå de aktuella besvären. Behandlingen skräddarsys alltid efter dina problem vilket innebär att varje behandling är unik även om vissa grundprinciper används.


I den grundsyn KBT ansluter sig till har människor en naturlig drift till att utvecklas och terapeutens roll är att hjälpa klienten förbi de hinder som står i vägen.

På den utvecklingsresan är ett gott samarbete med dig som klient i fokus, särskilt viktig. Därför anpassas arbetet i terapirummet alltid till de behov du har och vi kommer tillsammans fram till vilka mål du vill nå.  Jag vägleder med aktivt lyssnande, respekt, empati & återkoppling för att du ska kunna känna dig trygg och hitta de svar du behöver.


VAD ÄR ACT - ACCEPTANS AND COMMITMENT TRAINING?

Syftet med ACT är att öka det psykiska välbefinnandet och uppleva mer livskvalité så att du kan leva livet på ett meningsfullt sätt i balans, med glädje och rikt på innehåll. Det handlar om att ta itu med det som påverkar balansen i livet som exempelvis stress, oro och annan typ av psykisk ohälsa. Du får bland annat lära dig att på ett effektivt sätt hantera och acceptera olika former av oönskad smärta/lidande, obehagliga tankar och känslor.


Artikel om ACT

https://www.psykologforbundet.se/globalassets/psykologtidningen/aktuellt-pdf/intervju-steven-hayes.pdfTherese Uppsäll KBT-terapeut Tel: 0722-125290   Email: kbt@nurum.se

Åsögatan 155, Södermalm


© Copyright 2019 All Rights Reserved.