KBT Samtalsterapi Stockholm

Till Nurum KBT vänder sig företag och privatpersoner
för terapeutisk vägledning och hjälp i olika utvecklingsprocesser.

Vill du få en bättre vardag med KBT Samtalsterapi Stockholm

Hos mig på Nurum KBT Stockholm, Södermalm får du med KBT (Kognitiv beteendeterapi) samtalsterapi hjälp att bättre förstå och förbättra din vardag.

Med små förändringar kan du tillsammans med mig Therese Uppsäll KBT- terapeut, börja din utvecklingsresa för att nå din fulla potential.

Varmt välkommen att höra av dig.

NÅGRA SAKER JAG KAN HJÄLPA DIG MED

KBT Samtalsterapi Stockholm

Lite om mig och KBT terapi

Jag som driver Nurum KBT Samtalsterapi Stockholm heter Therese Uppsäll och har 14 års erfarenhet av samtalet som verktyg för att hjälpa, stödja och vägleda ungdomar och vuxna i svåra situationer och konflikter. Jag har under lika lång tid hållit föreläsningar och utbildning i inre ledarskap och handledning av ungdomar på arbetsplatser.

Jag är född 1969 och jag har hunnit med livserfarenheter både inom andra yrken och olika utbildningar, innan jag utbildade mig till KBT terapeut, Mindfulnesslärare & Yogalärare. I botten har jag en Undersköterske- och Mentalskötarexamen, samt en Magisterexamen i kommunikation, logistik och ekonomi.

Intresset för personlig utveckling har alltid funnits, men formerna för det har skiftat. För varje ny arbetsplats har arbetsuppgifterna kommit att handla alltmer om att stötta och hjälpa människor till utveckling och förändring. Mitt kall i livet är att använda min kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor till ett hållbart mående och levnadssätt, såväl privat som på arbetsplatsen.

För att kunna vara en bra samtalsterapeut krävs god självkännedom. Jag har själv genomgått 300 terapisessioner, samt 120 timmar psykoterapihandledning. Jag tror på att leva som jag lär, vilket för mig innebär att jag själv kontinuerligt utövar och fortbildar mig inom det jag lär ut till andra. Vi blir aldrig färdiga med vår egen utveckling, utan livet innebär ständigt lärande – fast på nya nivåer.

Min erfarenhet som KBT terapeut

Jag har 14 års erfarenhet av samtalet som verktyg för att hjälpa människor att hitta nya och mer fungerande vägar framåt i livet. Jag har bland annat arbetat inom psykiatrisk vård, i hjälpprogram för långtidssjukskrivna med stressproblematik, utmattning, depression, oro, ångest och kronisk smärta.

Idiella projekt – Mentor för unga tjejer Tjejzonen 1 år

Adoptionsprojekt, stödja ensamstående mammor i Litauen 3 år.

Min utbildning

Referenser

Ja med KBT samtalsterapi Stockholm görs detta genom en positiv medvetenhet kring själva problemet och din egen vilja. Att du kan se dig själv vinna på att göra denna förändring och att du lär dig förstå konsekvenserna av dina gamla mönster på kort och lång sikt.

Tillsammans med mig analyserar vi vilka de problematiska beteendena är, vad som utlöser dem och vilka konsekvenser de får. Så att du kan börja förstå vilken funktion beteendet fyller. Först då kommer du att kunna se vad du behöver göra för att ta dig an ett nytt lärande.

 

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm

En samtalsterapi kan både vara kortare och längre. Kortare för mer avgränsande problem och längre för behov av en mer omfattande utveckling. Beroende på hur dina behov ser ut och vilka mål du har kan samtalsterapin vara från ca 10 -15 gånger upp till några år.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm

Det vanliga är att vi träffas en gång i veckan, men ibland kan behov finnas av längre sessioner varannan vecka.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm

Upplägget kommer att anpassas efter dina frågor och behov, vilket gör att varje KBT-terapi blir unik. Men det finns en del grundläggande principer som jag använder mig av.

I ett första samtal resonerar vi om vilka behov du har och vilken hjälp du behöver. Efter det lägger vi upp en plan för det fortsatta arbetet. Vi kommer exempelvis att arbeta med att utforska olika situationer för att du ska få en ökad medvetenhet kring känslor, tankar, beteenden och reaktioner. Få en förståelse för varför du har de frågor du har utifrån tidigare livshändelser. Analysera orsak och verkan, för att få en förståelse för hur du hanterar dina problem idag. Vi jobbar även på att hitta andra alternativ som kan fungera bättre för dig och träna på dem.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm