Samtalsterapi kan fungera mot stress och hjälpa dig få en mer välfungerande vardag.

Stress

Samtalsterapi Stockholm kan hjälpa dig att motverka stress i din vardag.

Vad är stress?

Stress är en naturlig reaktion för oss människor och den hjälper oss att mobilisera resurser när vi står inför utmaningar. Stress gör oss skarpare, mer fokuserade och förbereder oss på att slåss eller fly. Bland annat utsöndras och stresshormoner, blodtrycket ökar, hjärtfrekvensen ökar och blodsockret ökar. Detta är helt naturligt och hjälper oss att hantera de situationer vi står inför. Men om stressen kvarstår för länge och kroppen inte återhämtar sig i en vila, kan den skadas.

Det finns många anledningar till stress. Det kan vara hög press på jobbet, du står inför en komplex uppgift eller att du kan ha problem med ditt förhållande. Generellt sett uppstår dock stress när vi känner att våra resurser inte räcker till för att möta de krav vi ställs inför.

Trycket kan delas in i internt tryck och externt tryck. Externa påtryckningar kan exempelvis handla om för mycket jobb eller en extrem familjesituation. Inre stress kommer från hur vi upplever situationen vi står inför, vilket kan vara att oroa sig för framtiden eller fundera om och om igen på vad som redan har hänt. Inre stress kan ökas av tankar som dessa. ”Jag kommer inte att kunna göra det här” eller ”Alla kommer att tycka att jag är inkompetent nu”.

Prata om alla dina problem vid samtalsterapi i Stockholm.

Hjälp mot stress

Du kan träna på att göra förändringar när yttre faktorer är inblandade och be om hjälp i olika situationer eller omprioritera. För att hjälpa mot inre stress kan du träna på att försöka se dina egna tankar och hålla avstånd från dem.

Stress är naturligt, det hjälper oss och vi kan hantera stressiga tider utan att kroppen skadas. Men om vi inte ger våra kroppar vila, sömn och återhämtning kan stress bli ett problem.

Kontakta mig om du vill ha hjälp med din stress

Utmattningssyndrom

Om du har blivit utsatt för långvarig stress och/eller stora påfrestningar utan att du fått tillräcklig återhämtning kan du få utmattningssyndrom, vilket är en medicinsk diagnos. Utmattningssyndrom karakteriseras av brist på energi, sömnproblem samt koncentration- och minnessvårigheter.

Utmattningssyndrom symtom:

brist på energi och allmän trötthet
sömnproblem
sänkt stresstålighet
nära till gråt och ilska
nedstämdhet, oro och ångest
överkänslighet för ljud, ljus och intryck.
koncentrations- och minnessvårigheter
svårigheter med att fatta beslut och att genomföra uppgifter.

Vanliga kroppsliga symptom:

illamående och yrsel
hjärtklappning och bröstsmärtor
huvudvärk och muskelsmärtor
känslig mage.

Utmattningssyndrom visar sig både genom fysiska och psykiska symptom. Till en början så misstar man sig ofta på besvären i form av huvudvärk, ont i magen eller sömnproblem och nedstämdhet. Men så småningom så blir besvären mer påtagliga i form av brist på fysisk energi, koncentration-och minnessvårigheter, irritation eller ledsamhet och svårigheter med att hantera vardagens alla krav. Det kan också så småningom leda till en sorts hopplöshet och depression.

Nurum erbjuder samtalsterapi och KBT Stockholm.

Utmattningssyndrom behandling

Att tillfriskna efter utmattningssyndrom brukar i de flesta fall ta lång tid, men symtomen kan så småningom försvinna helt. De flesta behöver dock göra flera förändringar i sin vardag genom till exempel en bättre balans mellan arbete och fritid att få till en regelbunden sömn och ta sig tid för återhämtning.

Behandlingen som Nurum erbjuder för utmattningssyndrom är både individuell terapi och samtalsgrupper. Innehållet består av bland annat av information om hur stress fungerar samt strategier för att hantera den, KBT terapi, ACT terapi (Acceptens and Comittment Therapy), Mindfulness och avslappningsövningar.

Förbättra ditt psykiska mående genom samtalsterapi i Stockholm.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.