Nurum samtalsterapi i Stockholm har erfarenhet av KBT mot fobier.

Fobier

Boka samtalsterapi Stockholm. Terapi är en investering som kan hjälpa dig till ett bättre liv.

Om fobier

Att känna sig orolig eller rädd är både naturligt och vanligt.
De flesta människor har något de känner sig oroliga eller rädda för. Rädsla kan graderas från oro och obehag till okontrollerad panikrädsla och ångest.

Om du är så rädd att du upplever undvikande beteende eller har intensiv ångest i situationen kan du ha en fobi. Det är då viktigt att ta hjälp för att förhindra att dina fobier börjar begränsa dig i din vardag.

Vad är ångest? Få hjälp med ångest och oro hos en samtalsterapeut i Stockholm.

Vanliga fobier är
exempelvis rädslan för:

olika djur som ormar, spindlar, fåglar, möss eller hundar
vissa miljöer, som hög höjd, folksamlingar eller åskväder
vissa platser, som tunnelbanor, hissar eller flygplan
blod, blodprover, injektioner, skador eller operation
bakterier, att kräkas eller sätta i halsen.

I många fall är det helt naturligt att känna sig obekväm med olika saker. Men det är skillnad med en fobi, när nivån av rädsla är oproportionerlig till den faronivå du verkligen befinner dig i. Då kan det handla om ett fobiproblem.

Om du undviker de saker du fruktar, är det också möjligt att ångest växer och utvecklas till en fobi, vilket gör att du undviker fler o fler situationer och platser. Om du till exempel är rädd för fåglar kan det utvecklas till att du undviker parker och torg med massor av duvor, skogar och vanliga resmål som Paris och Rom där det kan finnas torg med massor av fåglar.

Alla rädslor är inte fobier, och alla fobier behöver inte åtgärdas, men när du eller nån i din närhet känner att din rädsla är ett problem som håller dig tillbaka, kan det vara en fobi. I dessa fall är behandling ofta fördelaktig.

Samtalsterapi med personlig kontakt som fokuserar på ditt välmående

Behandla fobier

KBT terapi, rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av fobi. I behandlingen tar du tillsammans med  mig som KBT terapeut reda på vad du är rädd för och så kommer vi överens om en behandlingsplan.

Behandling för specifika fobier inkluderar ofta exponeringsövningar, vilket innebär att du sakta närmar dig det du fruktar, när det är säkert att göra det. Du kommer också att lära dig tekniker för att hantera plötsliga panikattacker. Terapi kombineras ofta med avslappningsövningar, Mindfulness och acceptansövningar.

Kontakta mig för fobi behandling Stockholm, Södermalm

Social ångest och social fobi

Upplever du ett så starkt obehag i sociala situationer, till den grad, att du försöker undvika sociala sammanhang? Vanligt är att rodna, få hjärtklappning och att du blir darrig, ofta på grund av en rädsla för att bli skärskådad eller att visa symtom på ångest. Då kan det vara social ångest eller social fobi. Om det är så att besvären innebär stora begränsningar för dig i din vardag så kan du behöva hjälp med att hantera dem, med hjälp av kognitiv beteendeterapi, KBT Stockholm.

Vad är social ångest egentligen?

De symtom som man får vid social ångest är en egentligen en naturlig överlevnadsreaktion. Det vill säga kroppen gör sig redo för att hantera hot eller att fly från det som hotar. Det som händer i kroppen är att du kan få

hjärtklappning
tryck över bröstet
snabb eller tung andning
darrningar eller skakningar
yrsel eller sorts känsla av ostadighet
svettningar, rodnad eller värmevallningar
magont, klump i magen eller illamående.

Social ångest bottnar sig i en rädsla för sociala situationer som sätter i gång känslor och tankar, som är oangenäma och jobbiga. Vilket gör att du kan tvinga dig till situationer som medför ett starkt obehag eller helt och hållet undviker dessa sociala sammanhang. Det kan handla om situationer som till exempel

prata inför andra
föra ett samtal
vara i centrum för uppmärksamhet
ringa telefonsamtal
träffa obekanta människor
gå på fest
äta eller dricka tillsammans med andra.

Social ångest medför ofta psykiska besvär så som negativa och självkritiska tankar med fokus på hur andra uppfattar dig, mycket känslor av obehag kring rädsla, ångest och oro men även kring misslyckande. Det kan medföra att du undviker situationer, aktiviteter, platser eller personer som ger ångest eller att du uppvisar olika beteenden för att minska eller dölja din ångest.

Övervinn dina fobier med hjälp av KBT terapi i Stockholm.

Behandling social fobi,
social ångest

Enligt Socialstyrelsen så rekommenderas kognitiv beteendeterapi, KBT, som ett förstahandsval för att behandla social ångest och fobi men även annan form av ångest. Hos Nurum KBT terapi Stockholm Södertälje får du hjälp av KBT terapeut med dessa svårigheter.

Förbättra ditt psykiska mående genom samtalsterapi i Stockholm.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.