Samtalsterapi

Samtalsterapi är en upptäcktsresa i oss själva som ger oss nya perspektiv och infallsvinklar.
Vi får redskapen för att fatta mer medvetna val och insikt i hur vi kan skapa mer av det liv vi längtar efter.

Tillsammans identifierar vi vad just du behöver för att kunna hitta hem till det du saknar och längtar efter. 

Tillsammans ringar vi in områden som du upplever som problematiska och som du skulle vilja hantera på ett annorlunda sätt. Utifrån det undersöker vi tillsammans hur du hanterar, tänker och känner i dessa situationer för att på så sätt hitta nya strategier och möjliggöra hjälpsamma förändringar.

I KBT är det mycket fokus på nuet och ditt liv framåt. Men ibland är det nödvändigt att även göra besök bakåt i tiden för att få en förståelse till problemens kärna och därmed kunna släppa taget och komma vidare.

Hur går samtalsterapi till

Jag kommer att anpassa upplägget efter dina frågor och behov, vilket gör att varje KBT-terapi blir unik, även om det finns en del grundläggande principer som jag använder mig av.

I ett första samtal diskuterar vi vilken hjälp du är i behov av sen arbetar vi vidare och lägger upp en plan för det fortsatta arbetet tillsammans.

Vi kommer att exempelvis

  • Utforska olika situationer för att öka din medvetenhet om tankar, känslor, beteenden, kroppsignaler och reaktioner.
  • Belysa tidigare livshändelser för att förstå de frågor du har i nuet.
  • Analysera orsak och verkan för att du ska få en ökad förståelse för hur du hanterar svårigheter och om detta är en strategi hos dig.
  • Hitta olika alternativ och sedan träna på dem.

Det vi gör under terapin i övningarna och arbetssätten kretsar runt problemet men även din egen vilja.

Du kan bli mer uppmärksam på de problemsituationer som uppstår i vardagen genom att skriva ner tankar, känslor och handlingar som uppstår i olika situationer. Att du är uppmärksam på när och i vilka situationer dina negativa och destruktiva tankar uppstår. Detta kan sen vara en del i vårt samtal och vi kan tillsammans analysera dessa situationer.

Vi kan också arbeta med en del exponeringsövningar för att träna på att kunna hantera känslor och de situationer som är mycket obehagliga för dig.

Det gör vi genom att vi:

  • Övar i behandlingsrummet där du kan känna dig trygg.
  • Tränar med mig i en autentisk miljö
  • Att du övar på egen hand och gradvis ökar svårighetsgraden

 

Samtalsterapin kombinerar jag med olika former avslappningsövningar och andningsövningar som hjälper kroppen att lugna ner stress och ångestssystemet i kroppen. Dessa kan du sedan kan fortsätta att arbeta med på egen hand.

Så här börjar vi

Du kontaktar mig genom att ringa, mejla eller genom kontaktformuläret.
Vi bokar in ett introduktionssamtal.
Om du mejlar, skriv gärna ner några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med.

Under vårt första möte, introduktionssamtalet händer det oftast 3 saker.

  1. Vi samtalar om vad som orsakar problem i ditt liv.
  2. Vi får en uppfattning om det är den här typen av samtal som du behöver.
  3. Vi börjar att prata om mål och en plan för terapin. 

I början av terapin handlar samtalen om att skapa medvetenhet och förståelse kring ditt nuvarande sätt att hantera motgångar och svårigheter.

Därefter sätter vi upp tydliga mål för terapin som vi har som utgångspunkt när vi utforskar vilka förändringar som behöver göras och vad som kan vara nödvändigt att acceptera. Jag hjälper dig att hitta alternativa sätt att hantera det som skapar problem genom frågor, förklaringar och övningar. 

Mot slutet av behandlingen gör vi tillsammans en plan för att du ska kunna bibehålla de framsteg som gjorts i terapin, och kunna jobba vidare på egen hand.

Vad kännetecknar trygg terapi

Jag arbetar under tystnadsplikt med respekt för kundens integritet. 

För att kvalitetssäkra mina tjänster till dig som kund är jag medlem i sfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier), Contarterapeuterna, Illivera Connect, YinTT.

I mitt arbete som samtalsterapeut har jag kontinuerlig handledning av en legitimerad psykoterapeut. I handledningen får jag redskap och kunskaper för att utveckla mina färdigheter och min kompetens att hjälpa mina klienter till en meningsfull och hjälpsam terapi.

Hur många gånger träffas vi

Jag erbjuder både kortare terapi för avgränsade problem liksom längre terapi för mer omfattande utveckling. Beroende på dina behov och mål kan samtalsterapin vara från ca 10-15 gånger upp till några år.

Vanligtvis träffas vi en gång i veckan, men ibland passar det till exempel bättre med något längre sessioner varannan vecka.

Boka terapi

För att boka skickar du ett mejl, sms:ar eller ringer! Skriv gärna några korta rader om dig och det du vill ha hjälp med. Betalning sker via swish när vi ses!

Avbokning

Vid förhinder är det viktigt att du meddelar avbokning eller ombokning av tid så snart som möjligt. Avbokning senare än 24 timmar innan avtalad tid debiteras.

Vad kostar det

55 minuter samtalsterapi 950 kr