Kognitiv beteendeterapi i Stockholm där vi fokuserar på välmående

I samtalsgrupper använder vi gruppen som stöd för utveckling

Samtalsterapi i Stockholm

Är det så att du tampas med något som gör att du inte kan leva ditt liv, på det sätt du skulle vilja leva det eller om du bär på en känsla av att sakna sammanhang och mening. Samtalsterapi i Stockholm vänder sig till dig som brottas med en låg självkänsla, känner dig ensam eller nedstämd. Eller att du tampas med ångest, har en oro som hela tiden gör sig påmind och inte vill ge med sig.

Samtalsterapi Stockholm porträttbild på Therese Uppsäll

Förenkla ditt liv med samtalsterapi i Stockholm

Vid samtalsterapi identifierar vi vad just du behöver i ditt liv, för att hitta fram till det du saknar och längtar efter. Tillsammans ringar vi in områden du upplever som problematiska och arbetar fram metoder som hjälper dig personligen att hantera dessa situationer.

Vid samtalsterapi tar vi tillsammans reda på hur du hanterar olika områden och hur du tänker och känner i dessa situationer. Vi arbetar därefter gemensamt fram metoder och strategier som möjliggör förändringar och som kan hjälpa dig att komma vidare.

Vi utgår från metoden KBT, kognitiv beteendeterapi, där fokus ligger på nuet och ditt liv framåt. För att skapa en förståelse för kärnan till problemen du upplever är det ibland nödvändigt att göra besök bakåt i tiden. Förhoppningen är att vi utifrån grunden till ditt problem kan skapa möjligheter att släppa taget om det som bekymrar dig och komma vidare till en mer lättsam vardag.

Samtalsterapi i Stockholm. Boka tid hos en samtalsterapeut du kan känna dig trygg med.

Samtalsterapi efter ditt behov

Upplägget för terapin anpassas efter dina behov och de frågeställningar du har. Det innebär att varje KBT-terapi blir unik, även om vi förhåller oss till grundläggande principer under samtalets gång. I ett första samtal går vi igenom vilken hjälp du är i behov av och lägger därefter upp en plan för vårt fortsatta arbete ihop. Under terapin kommer vi bland annat att:

Utforska olika situationer i syfte att öka medvetenheten kring dina tankar, känslor, beteende och reaktioner
Ser tillbaka på tidigare händelser för att förstå de frågor du har i nuet
Analyserar orsaker och verkan för att öka förståelsen för hur du hanterar olika svårigheter
Hittar olika alternativ och strategier, och tränar på dem.

Så arbetar vi med samtalsterapi

Vårt arbetssätt i samtalsterapin och de tillhörande övningarna kretsar runt dina problem och din egen vilja.

För att bli mer uppmärksam på det vi i terapin kallar för problemsituationer kan du skriva ner tankar, känslor och handlingar som uppstår i olika situationer. Detta gör dig uppmärksam på när och i vilka situationer dina negativa destruktiva tankar uppstår. I vårt samtal kan vi sedan tillsammans analysera dessa situationer och komma fram till lösningar.

För att träna på att du ska kunna hantera känslor och situationer du upplever som mycket obehagliga kan vi ibland också arbeta med exponeringsövningar. Dessa övningar gör vi genom att:

Öva i en miljö där du kan känna dig trygg, t.ex. i behandlingsrummet
Träna ihop med din terapeut i en autentisk miljö
Du övar på egen hand och ökar svårighetsgraden gradvis.

Under samtalsterapin kombinerar vi olika former av avslappnings- och andningsövningar som hjälper kroppen att lugna ner stress och ångestsystemet i kroppen. Dessa övningar kan du sedan fortsätta arbeta med på egen hand.

Kom igång med samtalsterapi i Stockholm

Vill du komma igång med samtalsterapi ska du kontakta mig. Vi bokar in ett första introduktionssamtal där vi tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med samt lägger upp en plan för just din terapi.

I början av din terapi handlar samtalen om att skapa medvetenhet och förståelse kring ditt nuvarande sätt att hantera motgångar och svårigheter. Vi sätter därefter upp tydliga mål för terapin och använder sedan dessa mål som utgångspunkt när vi utforskar vilka förändringar du behöver göra för att nå dit. Som din terapeut hjälper jag dig att hitta alternativa sätt att hantera det som skapar problem i ditt liv genom frågor, förklaringar och övningar.

Mot slutet av din terapibehandling lägger vi tillsammans upp en plan för hur du ska kunna bibehålla de framsteg som gjorts under terapins gång och kunna jobba vidare på egen hand.

Samtalsterapi i grupp. Att samtala i grupp kan hjälpa dig få andra perspektiv av dina egna problem.

Känsloskola – samtalsterapi i grupp

Önskar du möjlighet att få hjälp med de sociala, kognitiva och känslomässiga aspekter som dina svårigheter innebär för dig ska du delta i vår känsloskola. Meningen är att du ska få möjlighet att spegla dig i andra i gruppen, att du ska bli mer trygg i dig själv och bli bättre på att möta utmaningar som dyker upp på livets väg. Vid deltagande i känsloskolan får du användbara verktyg för att lättare kunna hantera dina olika känslor, mindre kaos, känna ett större lugn och för att bli vän med din inre värld.

Boka tid för samtalsterapi i Stockholm

När, var och hur?

Känsloskolan består av: 4-6 deltagare.

Vi träffas: 2 timmar en gång i veckan 12 gånger.  

Kostnaden är: 650 kr per tillfälle och kan betalas i förväg eller en gång per månad. Anmälan är bindande och gäller för en termin i taget.

För att kunna kartlägga svårigheter och de målsättningar du har kommer vi att inleda med 2 stycken individuella och orienterande samtal.

Under tiden man deltar i vår känsloskola kan man boka enskilt samtal vid behov till rabatterat pris.

Gruppterapi. Nurum KBT & Samtalsterapi Stockholm erbjuder både individuell terapi och gruppterapi.

Nurums samtalsgrupp

Syfte med terapi i grupp

Med stöd av gruppen i ett tillåtande klimat, utifrån de förutsättningar du har, får du möjlighet att utforska vad som hindrar dig att leva det liv du vill. Syftet med samtalsgruppen är att du med stöd av gruppen, ska få  möjlighet till en ökad livskvalitet med nya erfarenheter och mer konstruktiva förhållningssätt. 

Hantera stress med ACT samtalsterapi i Stockholm.

Nurums samtalsgrupp

ACT att hantera stress och främja hälsa

Med samtalsämnen som Stress, utmattning, balans, återhämtning.

Denna samtalsgrupp är till för dig som vill ha hjälp med att hantera livets stress och leva mer i harmoni med de livsvärden du har. 
Tillsammans med de övriga i gruppen får du jobba med de livsfrågor som är viktiga och betydelsefulla, du får lära dig verktyg att ha med dig på livets stig, för att skapa en bättre balans i livet.

Samtalsterapi i Stockholm. Nurum KBT & Samtalsterapi i Stockholm erbjuder behandlingar för olika psykiska tillstånd.

Nurums samtalsgrupp

Syfte med ACT i samtalsgrupp

Syftet med denna samtalsgrupp är att jobba  tillsammans med andra, för att du ska få verktyg för att kunna hantera livets stress och press och få ett liv i bättre balans. Evidensbaserade verktyg som gör att du kan få en ökad möjlighet till att leva det liv som du vill leva.  

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och är en form av KBT. ACT handlar om att lära sig att acceptera de saker som är ofrånkomliga i livet. Livet innebär att vi stundtals är sjuka, går igenom kriser, genomgår separationer, erfar känslor av sorg, ledsamhet och ångest och så vidare.

Det viktiga är att vi samtidigt också kan se och tillåta det fantastiska och härliga som livet erbjuder. Att acceptera att jag måste välja väg i livet utifrån det som är viktigt för mig själv. Syftet med ACT är att kunna handla och ta de konkreta steg mot det som är viktigt för mig i livet och samtidigt låta ledsamheter, katastroftankar och jobbiga känslor få följa med på livets stig. 

Boka samtalsterapi Stockholm. Terapi är en investering som kan hjälpa dig till ett bättre liv.

När, var, och hur med ACT

Gruppen består av: ca 6-10 deltagare.

Vi träffas: 2 timmar en gång i veckan 12 gånger.

Kostnaden är: 650 kr per tillfälle och kan betalas i förväg eller en gång per månad. Anmälan är bindande och gäller för en termin i taget.

Varje samtalsgrupp startar med två inledande individuella och orienterande samtal, för att kartlägga svårigheter och målsättningar.

Medan man går i samtalsgrupp kan man boka enskilt samtal vid behov till rabatterat pris

Efter samtalsterapi kan du förvänta dig en generellt bättre hälsa.

Vad kan du förvänta dig hos oss?

Det som du kan förvänta dig av att ha deltagit i samtalsgrupp med ACT är en bättre generell hälsa med minskad stress, mindre utmattningssyndrom. Innehållet i samtalsgruppen kommer att vara en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Vid varje kurstillfälle kommer du att bli uppmanad till att på hemmaplan använda de verktyg och strategier du lärt dig, så att du får bättre möjligheter till att leva ett liv som du vill leva.

Boka samtalsterapi i Stockholm för ditt välmående.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.