Stress och depression är två tillstånd som går att bota med samtalsterapi.

Depression och nedstämdhet

En rutinerad samtalsterapeut i Stockholm kan guida dig till rätt redskap vid oro, stress och ångest.

Vad är depression och nedstämdhet

Att drabbas av depression är så vanligt att var femte har någon gång råkat ut för det. Vid depression är flera viktiga livsområden påverkade och kännetecknas exempelvis av långvarig trötthet, minskad eller ökad aptit, känsla av meningslöshet och likgiltighet, brist på energi, ångest och humörsvängningar. Det kan till och med vara så att du har självmordstankar eller har tankar om döden.

Det är väldigt vanligt att man tappar intresset för de saker man normalt tycker om att göra, slutar ta initiativ och tar avstånd från andra. Man känner sig nedstämd och pessimistisk och upplever att det är svårt att få saker i vardagen gjorda. Tycker att det är svårt att glädjas, är irritabel, upplever trötthet och sömnsvårigheter och har koncentrationssvårigheter samt ångest.

Intresset för vad som händer omkring dig kan försvinna och vardagen kan bli tung och meningslös. Många känner också skuld över sin oförmåga att förändra sin situation. Du börjar tänka och får fler negativa tankar och tomhetskänslor, vilket kan urholka din självkänsla och förvärra depressionen ytterligare. Depression påverkar både den mentala och fysiska hälsan.

Det finns olika grader av depression den kan vara lindrig, måttlig eller djup. Har du en lindrig depression kan du trots att du mår dåligt oftast klara av vardagen. Har du en måttlig depression kan vardagen vara svårare att hantera, men det mest nödvändiga klarar du. Men vid en djup depression är det så att du knappt kommer upp ur sängen. Då kan enkla saker som att ringa ett samtal eller öppna posten vara mycket svåra att klara av.

Få hjälp att hantera dina känslor med samtalsterapi i Stockholm

Hjälp mot depression

Det finns effektiv behandling som har ett starkt vetenskapligt stöd. 
Det är samtalsterapi med KBT, Kognitiv beteendeterapi som har visat på bäst effekt.

KBT-fokuserad samtalsterapi
Antidepressiva medel
Kombination av KBT och antidepressiva

Om du behöver hjälp mot depression kontakta gärna mig. Jag är utbildad inom KBT Samtalsterapi i Stockholm.

Boka samtalsterapi i grupp i Stockholm.

Relationsproblem

Är det så att du har återkommande svårigheter att behålla relationer? Har du svårt med att sätta gränser i en relation? Upplever du att du har svårt med att lita på andra? Upplever du missnöje eller skam med dig själv i relationen?


Våra liv består till största delen av relationer. Vi har föräldrar, syskon, släkt, vänner, kollegor, kärleksrelationer och barn och det är i alla dessa relationer som vi behöver relatera på ett eller annat sätt. Oftast fungerar det och känns ganska friktionsfritt och tillfredsställande.

Men det kan också vara så att du känner dig otillräcklig och dina svårigheter går ut över viktiga områden i ditt liv till exempel i nära relationer. Det kan vara så att man behöver prata om sina relationer i förhållande till relationen till sig själv

Boka tid för samtalsterapi i Stockholm.

Kronisk smärta

När du har ont i en eller flera delar av kroppen under en längre tid, minst 3-6 månader, kallas smärtan för kronisk smärta. Vid kronisk smärta fungerar inte smärtsignalerna längre på ett funktionellt sätt, utan smärtan i sig har blivit en sjukdom. Symtomen varierar från person till person, men det är generellt vanligt att smärta ofta påverkar humöret och kan leda till ångest och depression, som i sin tur förvärrar smärtan.

Kronisk smärta kan också vara en orsak till trötthet. När du hamnar i en negativ spiral av fysisk och psykisk smärta kan du behöva hjälp från flera källor för att vända nedgången. Samtidigt visar forskning att KBT-terapi kan hjälpa människor att hantera olika smärttillstånd på ett bättre sätt när man får hjälp med fysiska symtom som smärtlindring, kontakt med läkare och sjukgymnastik. Det är viktigt att kunna dela sin smärtupplevelse med någon och få stöd för att identifiera smärtlindrande beteenden.

Förbättra ditt psykiska mående genom samtalsterapi i Stockholm.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.