Få hjälp att hantera dina känslor med samtalsterapi i Stockholm

Oro

Är du ofta orolig kan du behöva hjälp av en erfaren samtalsterapeut, antingen vid gruppterapi eller individuellt.

Vad är oro?

Ältande tankar grundar sig ofta i det du varit med om medan oro handlar om framtida hot. Vid ältande, oro och grubbel är tankeprocesserna desamma. De kan beskrivas som en lång kedja av två typer av tankar, skrämmande tvivel och olusttankar eller lugnande tankar som fungerar som tröstetankar. Dessa tankar (tvivel och tröst) förekommer växelvis som ett ständigt pingpongspel eller inre diskussion i ditt huvud.

När du oroar dig och ältar startas en process i hjärnan. Det är lätt att stressa upp sig och hamna i en ond cirkel där tröstetankarna, olusttankar och tvivel varvas. Du upplever tvivel när tröstetankarna inte biter på olusttanken och du kan känna dig stressad och förvirrad. Det är lätt att hamna i en ond spiral och ältandet kan komma att ta upp hela din tillvaro.

Det kan vara svårt att bryta mönstret. Att försöka trycka ned ångesten med tröstetankar är fel metod att använda, i stället bör du försöka avstå helt från tankarna och låta ångesten ebba ut av sig själv. Det kan vara svårt att hantera ångesten och känslorna på egen hand, men med rätt hjälp och metoder kan du bli kvitt ditt ältande och din oro.

Generaliserat ångestsyndrom – GAD
Om du ständigt oroar dig för saker eller känner dig osäker och det stör ditt dagliga liv, kan du ha generaliserat ångestsyndrom, GAD. Ångest och oro kan då uppstå oavsett vilken situation eller omständighet du befinner dig i. Återkommande tankar på katastrof eller ihållande ångest kan påverka ditt dagliga liv på olika sätt.

Samtalsterapi Stockholm. Hitta en terapeut du känner dig trygg med.

Vilken hjälp finns det att få vid oro?

Vid ältande och oro är Metakognitiv terapi den mest effektiva behandlingen. Tillsammans fokuserar vi på de processer som ligger bakom din oro och ältande, hellre än innehållet i tankarna. Forskning visar att människor som lägger mycket tid på att oroa sig och älta saker och ting mår sämre psykiskt. Ältande och oro gör ofta saker värre och du blir mindre benägen att lösa dina problem. Vid Metakognitiv terapi läggs stort fokus på att aktivt träna på att bryta tankemönstret och ersätta det med alternativa handlingar.

Precis som vid annan kognitiv beteendeterapi handlar det om att under kontrollerade former utsätta sig för det man är rädd för. En hundrädd person kommer inte bli av med sin rädsla genom att undvika hundar. Vid överdrivet ältande och oro är det i stället dina egna tankar du måste lära dig att möta. Oro och ångestkänslor kan tränga sig på när som helst. Det är lätt att börja undvika situationer som triggar dessa tillstånd, men det kommer leda till begränsningar i din vardag. I stället behöver du försöka leva som att dessa tankar inte finns, och så som du önskar att du kunde om inte tankarna fanns.

Kontakta mig så kan vi tillsammans hitta lösningar som fungerar.

Förbättra ditt psykiska mående genom samtalsterapi i Stockholm.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.