Verksamheten & Priser
 
 
 
 

PRISER PRIVATPERSONER  • KBT-terapi 55 minuter 950 kr ink. moms
  • Mindfulness privatpass 55 minuter 850 kr ink. moms, för gruppris skicka en förfråganYinyoga privatpass
  • Yinyogaper person 70 minuter 850 kr ink. moms, för gruppris skicka en förfrågan
  • ACT-terapi 55 minuter 950 kr ink. momsPRISER FÖRETAG


  • Coachande samtal och walk and talk 55 minuter 850 kr exkl. moms (tiderna kan justeras utifrån behov)
  • Kurser, utbildningsprogram och yoga som friskvård skräddarsys och priser uppges i offert.

JAG SOM DRIVER FÖRETAGET NURUM?

Jag heter Therese Uppsäll och är född 1969. Jag har hunnit med livserfarenheter både inom andra yrken och olika utbildningar, innan jag utbildade mig till KBT-terapeut, Mindfulnesslärare & Yogalärare. I botten har jag en Undersköterske och Mentalskötarexamen, samt en Magisterexamen i kommunikation, logistik och ekonomi.


Intresset för personlig utveckling har alltid funnits, men formerna för det har skiftat. För varje ny arbetsplats har arbetsuppgifterna kommit att handla alltmer om att stötta och hjälpa människor till utveckling och förändring. Mitt kall i livet är att använda min kompetens och erfarenhet för att hjälpa människor till ett hållbart mående och levnadssätt, såväl privat som på arbetsplatsen.


För att kunna vara en bra samtalsterapeut krävs god självkännedom. Jag har själv genomgått 300 terapisessioner, samt 120 timmar psykoterapihandledning. Jag tror på att leva som jag lär, vilket för mig innebär att jag själv kontinuerligt utövar och fortbildar mig inom det jag lär ut till andra. Vi blir aldrig färdiga med vår egen utveckling, utan livet innebär ständigt lärande – fast på nya nivåer.

Jag som driver Nurum KBT heter Therese Uppsäll och har 14 års erfarenhet av samtalet som verktyg för att hjälpa, stödja och vägleda ungdomar och vuxna i svåra situationer och konflikter. Jag har under lika lång tid hållit föreläsningar och utbildning i inre ledarskap och handledning av ungdomar på arbetsplatser.


ERFARENHET

Jag har 14 års erfarenhet av samtalet som verktyg för att hjälpa människor att hitta nya och mer fungerande vägar framåt i livet. Jag har bland annat arbetat inom psykiatrisk vård, i hjälpprogram för långtidssjukskrivna med stressproblematik, utmattning, depression, oro, ångest och kronisk smärta.

Idiella projekt - Mentor för unga tjejer Tjejzonen 1 år

Adoptionsprojekt, stödja ensamstående mammor i Litauen 3 år


MIN UTBILDNING

KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapi, integrerat med det existentiella perspektivet) motsvarande Socialstyrelsens Steg 1, UTBILDARE: Contar


Motiverande samtal och GRIT, UTBILDARE: Contar


Diplomerad Mindfulnesslärare (MBSR), UTBILDARE: Illivera


Diplomerad Yinyogalärare, UTBILDARE: Yinyogameditation Klaus Surya Kontis


Grundutbildning i KBT och Schematerapi, UTBILDARE: Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi


Emotionsfokuserad terapi (EFT), UTBILDARE: Svenska Institutet för emotionsfokuserad Terapi


Arbetscoach, UTBILDARE: Inre Rehabilitering


Ledarskap och personlig utveckling, UTBILDARE: LiveVision Anders Haglund


Utvecklare och utbildare för arbetsplatsförlagt lärande, UTBILDARE: Skolverket & Stockholms universitet


Magisterexamen i logistik, kommunikation och ekonomi 240 högskolepoäng, UTBILDARE: Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan


Humanistisk gymnasieutbildning, UTBILDARE: Komvux 

Hälso och sjukvårdsprogrammet undersköterska och mentalskötare, UTBILDARE: Rodenskolan