Samtalsgrupper

I samtalsgrupper använder vi gruppen som stöd för utveckling

Nurums samtalsgrupp

Bli vän med din inre värld

Ny samtalsgrupp med start hösten 2022.

Är det så att du tampas med något som gör att du inte kan leva ditt liv, på det sätt du skulle vilja leva det eller om du bär på en känsla av att sakna sammanhang och mening.

Denna samtalsgrupp vänder sig till dig som brottas med en låg självkänsla, känner dig ensam eller nedstämd. Eller att du tampas med ångest, har en oro som hela tiden gör sig påmind och inte vill ge med sig. Känner du igen dig i något av det här så kan den här samtalsgruppen vara rätt för dig.

Syfte

Med stöd av gruppen i ett tillåtande klimat, utifrån de förutsättningar du har, får du möjlighet att utforska vad som hindrar dig att leva det liv du vill. Syftet med samtalsgruppen är att du med stöd av gruppen, ska få  möjlighet till en ökad livskvalitet med nya erfarenheter och mer konstruktiva förhållningssätt. 

Vad kan du förvänta dig

Meningen är att du ska få möjlighet att spegla dig i de andra i gruppen, så att du kan få hjälp med de sociala, kognitiva och känslomässiga aspekterna, som dina svårigheter innebär, för just för dig. Att du blir mer trygg i dig själv, blir bättre på att möta de utmaningar som dyker upp på livets väg. Men också att du får verktyg för att kunna hantera dina olika känslor, mindre kaos, ett större inre lugn och att du blir vän med din inre värld.

När, var, hur

Gruppen består av: 4-6 deltagare.

Vi träffas: 2 timmar en gång i veckan 12 gånger.  

Kostnaden är: 650 kr per tillfälle och kan betalas i förväg eller en gång per månad. Anmälan är bindande och gäller för en termin i taget.

För att kunna kartlägga svårigheter och de målsättningar du har kommer vi att inleda med 2 stycken individuella och orienterande samtal.

Under tiden man går i samtalsgrupp kan man boka enskilt samtal vid behov till rabatterat pris.

Nurums samtalsgrupp

ACT att hantera stress och främja hälsa

Med samtalsämnen som Stress, utmattning, balans, återhämtning.

Denna samtalsgrupp är till för dig som vill ha hjälp med att hantera livets stress och leva mer i harmoni med de livsvärden du har.
Tillsammans med de övriga i gruppen får du jobba med de livsfrågor som är viktiga och betydelsefulla, du får lära dig verktyg att ha med dig på livets stig, för att skapa en bättre balans i livet.

Syfte

Syftet med denna samtalsgrupp är att jobba  tillsammans med andra, för att du ska få verktyg för att kunna hantera livets stress och press och få ett liv i bättre balans. Evidensbaserade verktyg som gör att du kan få en ökad möjlighet till att leva det liv som du vill leva.  

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och är en form av KBT. ACT handlar om att lära sig att acceptera de saker som är ofrånkomliga i livet. Livet innebär att vi stundtals är sjuka, går igenom kriser, genomgår separationer, erfar känslor av sorg, ledsamhet och ångest och så vidare.

Det viktiga är att vi samtidigt också kan se och tillåta det fantastiska och härliga som livet erbjuder. Att acceptera att jag måste välja väg i livet utifrån det som är viktigt för mig själv. Syftet med ACT är att kunna handla och ta de konkreta steg mot det som är viktigt för mig i livet och samtidigt låta ledsamheter, katastroftankar och jobbiga känslor få följa med på livets stig. 

Vad kan du förvänta dig

Det som du kan förvänta dig av att ha deltagit i samtalsgrupp med ACT är en bättre generell hälsa med minskad stress, mindre utmattningssyndrom. Innehållet i samtalsgruppen kommer att vara en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Vid varje kurstillfälle kommer du att bli uppmanad till att på hemmaplan använda de verktyg och strategier du lärt dig, så att du får bättre möjligheter till att leva ett liv som du vill leva.

När, var, hur

Gruppen består av: ca 6-10 deltagare.

Vi träffas: 2 timmar en gång i veckan 12 gånger.

Kostnaden är: 650 kr per tillfälle och kan betalas i förväg eller en gång per månad. Anmälan är bindande och gäller för en termin i taget.

Varje samtalsgrupp startar med två inledande individuella och orienterande samtal, för att kartlägga svårigheter och målsättningar.

Medan man går i samtalsgrupp kan man boka enskilt samtal vid behov till rabatterat pris